Protocol binnen activiteiten LTdans


Scroll voor het buiten protocol omlaag. 

1. Doel 

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvaten voor docenten, dansers en ouders/ verzorgers met betrekking tot het opstarten van de activiteiten van LTdans, dé dansschool op Katendrecht volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM en de gemeente Rotterdam.

 

2. Reikwijdte 

Dit protocol heeft betrekking op de binnen activiteiten van LTdans. 

 

3. Corona aanspreekpunt 

In de dansruimte zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van LTdans voor leerlingen en gemeente m.b.t. het Corona protocol is Tamar Riani (info@LTdans.nl).

 

4. Algemeen 

Locatie 

De lessen worden gegeven worden in het speellokaal van OBS De Schalm en De Globetrotter, studio van Conny Janssen Danst & de boven-studio van Circus Rotjeknor. 

 

Omgaan met onverwachte situaties 

Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM en de gemeentelijke regels. 

 

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol: 

Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild worden naar info@ltdans.nl.

 

5. Wanneer mag je niet naar de les komen

Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer

à       Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last hebt blijf je thuis.

à       Iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar de dansles laten gaan; 

à       Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen.

 

6. Algemene hygiëneregels 

Þ    Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

Þ    Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Þ    Ga voordat je naar de dansstudio vertrekt thuis naar het toilet! Het is niet mogelijk om tijdens de les naar het toilet te gaan.

Þ    Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

Þ    Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zee.

Þ    Omkleden en douchen doe je thuis.

Þ    Vermijd het aanraken van je gezicht.

Þ    Schud geen handen.

 

 

 

7. Kleding 

Þ    Leerlingen kleden zich thuis om. 

Þ    Leerlingen hebben hun dansschoenen aan of houden deze vast. 

Þ    Wanneer de dansschoenen niet aan zijn worden deze aan de rand van de vloer aan gedaan. Leerlingen plaatsen hun jas/schoenen op de daarvoor aangewezen plaats.

Þ    Leerlingen hebben danskleding aan waarin vrij bewogen kan worden. De kleding is aangepast aan de temperatuur.

Þ    Neem je eigen bidon mee en zorg dat deze gevuld is. 

 

8. Vervoer en aankomst leerlingen 

Þ    Kom maximaal tien minuten voor aankomst van de les aan bij de leslocatie 

Þ    Kom zo veel mogelijk met eigen vervoer zodat het openbaar vervoer niet belast wordt 

Þ    Auto’s moeten (ook tijdens het halen en brengen) verderop in de straat in een parkeervak geparkeerd worden. Fietsen worden neergezet om de hoek bij het fietsenrek. Zorg hierbij zelf voor voldoende ruimte tussen de fietsen en/of buiten het hek van het schoolplein.

Þ    Leerlingen worden (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de ingang van het terrein begeleid. 

Þ    Bij de ingang worden de leerlingen opgevangen door de docent.

Þ    Bij de ingang staat desinfectans waarmee de leerlingen hun handen kunnen desinfecteren voordat zij het terrein betreden. Bij de ingang kun je links naar binnen om je handen te wassen. 

Þ    Maximaal 1 ouder/verzorgen mag brengen/halen. 

Þ    Ouders blijven buiten. 

 

9. Tijdens de dansles 

Þ    Voor de start van de les wordt een gezondheidscheck gedaan door de docent;

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans- 
partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je
korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld? 

Þ    Alle lessen worden met een 5 minuten ingekort. In dat die 5 minuten kunnen leerlingen vertrekken en nieuwe leerlingen aankomen zonder dat ze elkaar tegen komen. 

Þ    Leerlingen worden door de docent naar de dansvloer begeleid.

Þ    De leerlingen tot en met 18 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden (en dat gaat ook niet in de jongste groepen). Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen. 

Þ    De leerlingen tot en met 18 jaar plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van de dansvloer met enige afstand ertussen.

Þ    De volwassenen plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van hun eigen tapplaat/matje. 

 

 

10. Vertrek leerlingen 

Þ    Na de les trekken de leerlingen direct hun buitenschoenen en jas/ vest aan. 

Þ    De docent controleert of de doorgang vrij is.

Þ    De docent laat de leerlingen 1 voor 1 vertrekken.

Þ    De leerlingen verlaten direct het terrein.

Þ    Bij het verlaten van het terrein wassen en/of desinfecteren de leerlingen hun handen.

Þ    Ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig naar het vervoer kunnen komen wachten in een rij met anderhalve meter afstand buiten het schoolplein op hun kind. 

 

11. Reinigen materialen door de docenten 

Þ    De barre wordt, indien deze gebruikt wordt, voor- en na de les met desinfectiemiddel schoongemaakt. 

 

 

versie 1.1 20 augustus 2020

In het kort